top of page

De introductie van een nieuwe klasse:

Insecta - pharma

De pil is het middelpunt, een tablet of capsule gemaakt van epoxy. De vleugels, het lijf, de pootjes en voelsprieten worden getekend in Illustrator en dan laser gesneden uit het kartonnen doosje waar het medicijn ooit in verpakt zat.

Het begon in 2013 als een autobiografisch research project, ik worstelde toen al een tijdje met mijn gezondheid. Ik voelde me totaal opgebrand met als resultaat een heleboel verschillende fysieke klachten. Vanuit mijn persoonlijke ervaring met ziek zijn en de medicatie die ik kreeg voorgeschreven ontwikkelde ik insecta - pharma.

Terwijl mijn kennis over geneeskunde toenam verzamelde ik in eenzelfde tempo nieuwe vragen over het onderwerp… Zijn bepaalde symptomen oorzaak of gevolg? Is er altijd een verschil tussen voorkomen en genezen? Waar ligt de grens met betrekking tot bijwerkingen, zijn ze onvermijdelijk of onacceptabel?

Al gauw ontdekte ik dat er op deze vragen geen éénduidig antwoord is. Ervaringen met medicatie zijn persoonlijk, uniek en vaak emotioneel beladen. Voorgeschreven middelen kunnen soms voelen als een opgelegde straf, maar ook als levensveranderend in positieve zin. Een pil slikken is in veel gevallen de meest vanzelfsprekende oplossing geworden voor een heleboel uiteenlopende klachten.

Met insecta - pharma probeer ik deze, niet meer weg te denken, positie van medicijnen binnen onze maatschappij te illustreren door ze te vergelijken met insecten. De vanzelfsprekendheid in aanwezigheid, de onmisbaarheid in het dagelijks leven, het typische gedrag: de nuttige, wenselijke werking die gepaard gaat met negatieve bijwerkingen. De pil als kleine entiteit, een hele nieuwe insectensoort met een eigen classificatiesysteem.
 
Een combinatie van taxonomie, entomologie en farmacie. Alle tabletten en capsules worden gekoppeld aan een specifiek insect en hebben zo een eigen levensdoel, karakter en uiterlijk.
 
bottom of page